Katalog produktů

Přihlášení uživatele


Etický kodex

Souhrn pravidel chování na serveru KreativníGale­rie.cz

Milý uživateli vítáme vás na serveru kreativnigale­rie.cz. Tento server byl vytvořen pro nakupující, kteří mají zájem o netradiční originální výrobky, pro kreativní autory, prodejce výtvarných materiálů, kurzů atd. Naší prioritou je prodej a propagace vašich výrobků. Máme zájem o kvalitní, výrobky, příspěvky a vytvoření přátelské a tvůrčí atmosféry proto jsme stanovili jistá pravidla a zásady chování. Považujeme je za závazné pro všechny účastníky veškeré komunikace (tzn. komentářů, diskusí, příspěvků kreativnitechni­ky.cz, klubů, atd.) na serveru kreativnigale­rie.cz.

Uživatelé serveru povinni dodržovat následující pravidla.

 • 1) Prodej, distribuce zboží a vykazování zisku z prodeje na serveru kreativnigalerie.cz je výhradně na zodpovědnosti každého konkrétního prodejce.
 • 2) Umožňujeme prodej jak profesionálním výtvarníkům, tak šikovným amatérům (při dodržení odpovídající kvality zboží a všech poskytovaných zákonných záruk spojených s jeho prodejem).
 • 3) Prodejce je povinen ve své galerii informovat kupujícího o jím zvolených specifických dodacích podmínkách, způsobu platby, reklamace a záruky a je zodpovědný za jejich dodržování.
 • 4) Ke každému výrobku přiložte doklad o použitém materiálu a zřetelný pokyn k jeho používání a údržbě, způsobu skladování, atd. Předcházejte tak zbytečným reklamacím způsobených vlivem nesprávného používání nebo údržby zboží, popř. z neznalosti použitého materiálu.
 • 5) Své výrobky řaďte správně do příslušných kategorií.
 • 6) Pro kupující – může stát, že si unáhleně objednáte zboží, o které později nemáte zájem. V takovémto případě je třeba včas sdělit své rozhodnutí příslušnému prodejci, aby mohla být takováto objednávka stornována a zboží vloženo zpět do nabídky. Je třeba si uvědomit, že prodejce pro vás má balíček připravený, blokuje vám toto zboží a čeká na platbu, aby jej mohl co nejdříve odeslat k vaší spokojenosti.
 • 7) V případě sporu kontaktujte osobně protistranu pomocí vnitřní pošty. Pokuste se vše řešit smírem.
 • 8) Pište a chovejte se prosím slušně v souladu s dobrými mravy a vzájemně na sebe neútočte. Nepoužívejte vulgární, ironické, hanlivé, nepravdivé nebo výsměšné výrazy. Neskrývejte svoji identitu za druhé.
 • 9) Příspěvky formulujte pokud možno stručně, jasně, logicky, srozumitelně a výstižně. Vyhrazujeme si právo korigovat příspěvky nic neříkající, nesrozumitelné nebo nepřiměřeně dlouhé.
 • 10) Snažte se dodržovat kulturu psaného slova a gramatiku.
 • 11) Vždy raději pochvalte. Namísto nepříjemné nebo snad hanlivé kritiky raději pomlčte. Každý máme jiný vkus, jiné schopnosti. Nikdy se nemůže všechno líbit všem.
 • 12) Nikomu není dovoleno se kdykoli a kdekoli vydávat za administrátora nebo zaměstnance kreativnigale­rie.cz.
 • 13) Uživateli je zakázáno vkládat do textů, obrázků, komentářů, popisků apod. data obsahující osobní nebo kontaktní údaje (internetové odkazy, e-mailové adresy, názvy firem, html značky, adresy, atd.) vedoucí k obcházení kreativnigalerie.cz a uzavírání obchodů mimo náš server.
 • 14) Je zakázáno vkládat obsah komerčního, reklamního, propagačního apod. charakteru. Takové příspěvky budou odstraněny.
 • 15) Vaše síla je ve vaší originalitě, ne v kopírování druhých. Nebudou tolerovány příspěvky na téma kopírování výrobků. To jsou věci, které se velmi těžko posuzují a prokazují.
 • 16) Je zakázáno nabízet, kopírovat, prodávat a jakkoli prezentovat výrobky, které jsou chráněné autorskými právy. Je zakázáno nabízet, prodávat a prezentovat návody, fotografie a texty, které jsou chráněny autorskými právy. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné porušení autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví, které bylo způsobeno uživatelem. Je zakázáno kopírovat a dále šířit bez souhlasu jejich autorů výrobky, texty, návody a články prezentované na www.kreativnigalerie.cz a www.kreativnitechniky.cz.
 • 17) Na serveru kreativnigalerie.cz je zakázáno zveřejňovat obsah porušující zákony České republiky, šířit jakékoli výrobky nebo texty s pornografickou, rasistickou, krajně pravicovou nebo levicovou tematikou apod. Příspěvky, jejichž obsah by byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod, morálním a etickým kodexem.
 • 18) Každý uživatel je povinen okamžitě nahlásit jakýkoli závadný obsah administrátorům serveru. Nahlásit nevhodné zboží nebo prodejce.
 • 19) Administrátoři kreativnigalerie.cz si vyhrazují právo posledního slova v případných sporech.

V případě porušení těchto pravidel budou nevhodné příspěvky mazány. Při jejich opakovaném nedodržení může být přistoupeno k dočasnému nebo trvalému vyloučení uživatele z účasti na tomto serveru.

Veškerý obsah vložený uživatelem musí být v souladu s právním řádem České republiky a nesmí jej porušovat.

Všichni uživatelé serveru kreativnigalerie.cz jsou povinni vždy a za všech okolností dodržovat právní řád České republiky a obecně známé zásady dobrých mravů.

Etický kodex je součástí Pravidel užívání pro obchodování na serveru kreativnigale­rie.cz

Přejeme vám všem příjemné chvíle strávené na serveru kreativnigalerie.cz